نوشتار عدالت

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام و عرض ادب خدمت تمامی دوستان گرامی و گرانقدر
در این ویلاگ تلاش بر آن است که بتوانیم مباحثی در حوزه های زیر را تقدیم حضور دوستان نماییم:
1.مدیریت بازرگانی
2.عدالت
3.آموزش و پرورش
این حوزه های علاقه من می باشند که در این حوزه ها مشغول به فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی هستم.

۳ مطلب با موضوع «مدیریت :: مسائل مدیریتی» ثبت شده است

In the name of Allah

What is social justice


What is social justice

Social justice is an concept that is take from the social problems. When we see the problems or issues in our village or our city or our country and the world we go to solve this problems and issues. When we see the children that they are work because of the effect of poverty on them we get upset but it is not enough for solving this problem and this issue. Or other examples that we can say is divorcing that is a social problem and etc.

Social justice says that I can solve this problem with the combination between two and three or more sciences. Like law science, philosophy of morality, political philosophy, management, economic philosophy and other sciences that can get a tool for solving these problems.

For example when we want to have a social justice in education system we need to know that those sciences to have a better recognition about this problem. We need to know the economic structure of education system and the management of education system to get a strategy to solve the problem.

Social justice in our country and other countries depends on systems of governing. For example in Iran we should get a strategy of Islamic science about justice not the readings of Jhon lock about justice or the other theories about justice.

In our country we need to have a conversation group about this knowledge. This knowledge is a interdisciplinary knowledge and we need this knowledge in our software movement to have a good society that get to development our country and our world. Because the goal of Islamic science and knowledge is get to the better world.

And in the final of this essay I want to say a verse of quran that says that:

"لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب ان الله قوی عزیز"

And the other point of this essay is this part that we need to the other perspective of justice that libertarians says and the other perspectives but these aren’t enough because we need a theory that is rose up from our documents and our Islamic education like Quran and the hadiths. And the other sciences that get us to solve the social justice problems.

Thank you from your attention to this essay.

Please get to have a good society by cooperating together. And have a shared value in our connections to go to the strategy of development.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۷ ، ۰۱:۲۰
حسین یزدی
بر روب لینک زیر بزنید تا فیلمی مرتبط با این موضوع را در سایت TED مشاهده نمایید.


این که در جمع هستیم و تنها هستیم به چه دلیلی است؟
تنهایی چه فایده هایی دارد؟
ارتباطات جمعی چگونه با تکنولوژی جمع می شود؟
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۶ ، ۱۹:۰۶
حسین یزدی

مقاله مقابل در این حوزه توسط چند تن از دوستان محترم در حوزه کاهش بطالت اجتماعی در سازمان ها که بر اثر ادراک نابرابری و عدم عدالت و عدم انصاف ایجاد می شود می توان به این مقاله نگاه کرد.

در بخشی از این مقاله آورده می شود که: عدالت توزیعی ـ که انصـاف ادراک شـدة فـرد از پاداشها و نتایج عملکردشان است ـ و عدالت تعاملی ـ که درک فرد از میزان احترام در برخـورد با او است ـ بر میزان بطالت اجتماعی مؤثر است (مورفی، وین، لیدن و اردوگن، 2003 .) که همین بیان نشان می دهد که بررسی موضوع عدالت سازمانی می تواند تاثیر بسزایی در بهبود روند های سازمان و هم چنین حرکت های سازمان در کارهای گروهی و اجتماعی داشته باشد.

لینک مقابل: https://jipa.ut.ac.ir/article_54672.html

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۶ ، ۱۷:۱۲
حسین یزدی